fredag 3 mars 2017

Artikel i Arbetarbladet!Bra konst kan se ut som ett Ikea-spöke

Aha, stadsplanering! Tja, bra konst kan förstеs handla om vilka idéer och konflikter som helst! Vår recensent Niels Hebert finner en mycket intressant utställning pе Sandvikens Galleri Lars Palm.Till vänster innanför dörren i Galleri Lars Palm i Sandviken lurar ett spöke, ett blått Ikea-spöke skapat av två stora bärkassar. Spöket har med stadsplanering att göra och med planerna på ett Ikea i Slakthusområdet nära Globen i Stockholm. Innan kommunen och Ikea hann säga bu eller bä om idén växte motståndet. Det blev inget Ikea, i alla fall inte där. Spöket drog vidare. Det har ju spökat i utbyggnadsplaner i Valbo...

Att konsten tar sig oändligt många uttryck visar Stockholmskonstnären Eva Arnqvist utställning på Lars Palm som består dokument i form av affischer, film, foto och kommunala handlingar. Det låter kanske lika spännande som en korridor i kommunhuset. Men konst handlar om att fånga idéer, konflikter och möjligheter. Vilka som helst, egentligen. Men det måste göras genomtänkt och väl för att bli intressant. Och intressant är det på Sandvikengalleriet.

Dokumenten i Eva Arnqvists utställning fångar parallella processer. En är den ständigt pågående förändringen av en stad och en annan hur stadsbyggandet kan ibli en angelägenhet för stadsborna genom konstnärliga medel. På Lars Palm kan besökaren studera tre sådana konstprojekt som Eva Arnqvist varit med om att driva - i Haninge, i Hagsätra och i Slakthusomådet.

Utställningen beskriver många ingångar till ämnet människorna i staden. Det handlar om hus, stadsdelar, historien, idéer, diskussioner, visioner, bakgrunder, mekanismer, makt, marknadsföring, orden, arkitektbilder, flosklerna...

I Hagsätra väcktes den gamla biografen i centrum till liv. Där och på de andra platserna har Eva Arnqvist arbetat i konstnärliga kollektiv för att bidra till ett sammanhang där människor kan uttrycka tankar och känslor om sina kvarter, samtidigt som stadsbyggandet avdramatiseras.
I Haninge tog konstnärskollektivet hjälp av det antika dramats fem akter när man behandlade idéer om ett torg.Det tyngsta inslaget i utställningen är den pågående konstnärliga undersökningen av Slakthusområdets förvandling från industri- och handelskvarter till bostadsområden och, som politikerna uttryckt saken, stadens nya ”Entertainment District”. Finns det en osynlig hand här? Det var gamle Adam Smiths ord för marknaden.

Kollektivet, som består av ett 20-tal personer, har fått möjlighet att arbeta i ett tomt hus i området ritat av Ralph Erskine och Yngve Fredriksén och som en gång varit kafferosteri och bananlager. Man ordnar rundvandringar, performanceverk, möten med diskussioner och föreläsningar, måltider som anknyter till plankartor och områdets historia.

I utställningen visas ett foto som kallas "ett kollektivt monument över engagemanget för en plats i förändring". Det handlar om en till synes gemytlig demonstration med människor i alla åldrar,massor av plakat och till om med två ponnyhästar. Men avsikten är att hitta sätt så att medborgarna kan ta initiativ i stadsplaneringen.
Så kan konst också se ut.

På Galleri Lars Palm hålls passande nog i dag, lördag, en work shop med Eva Arnqvist. Det handlar om påverkan. Det finns en del att ta upp i Sandviken – ombyggnaden av centrum, ett stort tomt torg, en kanal...Fakta: "Att göra rum för...", utställning av Eva Arnqvist, i Galleri Lars Palm, Sandviken, pågår 25/2 – 12/3 2017.


Niels Hebert


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar