onsdag 3 december 2014

Maria Westmar - AFFINITET FÖRENING

Galleri LarsPalm
presenterar
- Maria Westmar -

AFFINITET
FÖRENING

13 December -11 JanuariOrdet plats har motstridiga betydelser då det kan syfta till en särskild lokalitet. Medan plats som idé, utan hänvisning till det specifika området, är en hypotetisk 'platslös' plats. Liknande egenskaper återfinns hos de material Maria Westmar använder sig av i 'AFFINITET, FÖRENING'. De är platsspecifika men återfinns på alla platser. De är efemära men bestående, via erfarenheten och upplevelsen av dem. Vissa av materialen har genomgått en process men står inför ännu en bearbetning och befinner sig således i en fas av tillblivelse då de är något i sig men samtidigt är på väg att bli någonting annat.

Med material som har en egenskap av att vara både flyktigt och platsspecifikt, allmänt men svårtillgängligt önskar hon öppna upp för idén om vad plats är eller kan vara. Är det dessa material och egenskaper som förenar områden? Tillsynes olika består dem av liknande element.

I verket 'AFFINITET, FÖRENING' är det relationerna - gången mellan objekten, utställningsplatsen och åskådarens upplevelse av dem - som intresserar henne liksom materialens inbördes stadier.

I årets sista utställning visar Maria Westmar en installation på temat övergångar och släktskap mellan material i skapandet av platser. Materialet är delvis hittat på Kungen men placeras också ihop med material hon själv har utforskat tidigare. Maria intresserar sig för hur mening skapas i relationen mellan konstnär och material, objekt och betraktare. I hennes arbete har detta bland annat kommit till uttryck i övergången - övergången från en färg till en annan, skiftningen av ljus och mörker eller linjens gång mellan bild och skrift. 'Arbetet' som tematik är återkommande i hennes praktik där metoden och resultatet ses som parallella handlingar.

Maria Westmar har en konstnärlig kandidatexamen med inriktning mot textila tekniker och metoder från Konstfack, där hon nu går det sista året på masterprogrammet. Disparata uttryck, material och tekniker förenas i Westmars konstnärskap som inkluderar video, text och objekt, ofta med influenser från fenomenologi och feministisk teori.

Vernissage den 13:e December kl 20. 00 – 23.00

Utställningen är öppen tom. 11 Januari men med ett juluppehåll från 21/12 till 2/1
Man kan även maila och fråga oss om man kan komma på besök en annan tid: galleri.lars.palm@gmail.comÖPPETTIDER:
Tors: 17-20
Lör/Sön: 13-15
OBS! Stängt för JUL: 21/12 - 2/1

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar