fredag 30 oktober 2015

Gd Kultur om Abigails utställning!

Måleri som gör hela galleriet till duk
Inget galleri förändrar utseende så mellan utställningarna som Galleri Lars Palm. Man vet aldrig vad som väntar.
Denna gång är det som att kliva in i en stor, tredimensionell målning som sträcker sig över två rum.
Eller det kanske ska vara 2,5D, som konstnären Abigail Janjic kallar det. En målning som inte riktigt är 3D men som samtidigt pressar sig ut med all kraft från det tvådimensionella.
Hennes konst hämtar näring ur frustration. En frustration över vad som har hänt med måleriet i den digitala eran. Utan andra jämförelser i övrigt liknar hon det vid Picassos depression inför fotografiet. Abigail Janjic tror att de digitala medierna kommer att betyda lika mycket för måleriets status som en gång kameran gjorde.

I verket ”Symbiose”, som slukar alla galleriets väggar, låter hon digitalt skapade mönster från nätets bildflöde möta traditionellt måleri. Pixeln går i clinch med penseln.
Verket hade inte kunnat skapas på någon annan plats. Det har uppstått i mötet mellan konstnär och den fysiska platsen.
Med andra ord – det kan inte existera på en digital skärm.
Hon försöker hitta nya möjligheter i begränsningarna. Ett mönster går som en bård genom de båda rummen, kombinerat med kraftiga streck målade med riktig färg. Mönstren återkommer, mixas och samplas i olika versioner. Ett par ramar ingår också, som jag ser som understrykningar av att detta inte är en utställning med just målningar i ramar.
Abigail Janjic har studerat vid Konstfack och Universitetet i Geneve. Denna utställning är den första som Galleri Lars Palm gör i samarbete med det nybildade Konstfrämjandet i Gävleborg.
”Symbiose” ger upphov till en del tankar, som visserligen inte är nya men som kräver att bearbetas gång på gång. Vad är möjligt att göra inom måleriet i dag, när vi sköljs över av ett aldrig sinande bildflöde, och vad är inte möjligt? Det fotorealistiska måleriet fick en rejäl statussänkning när fotografiet gjorde entré som konkurrent. Måleriet fick söka nya vägar för att behålla relevans. Men vilka vägar ska det ta nu? Abigail Janjic ger ett möjligt svar.


Kristian Ekenberg
http://www.gd.se/kultur/maleri-som-gor-hela-galleriet-till-duk

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar