torsdag 4 maj 2017

Första utställningen i serien "Performing Craft"!


Galleri Lars Palm
presenterar

Sandra Lundberg

- FanArtWitchCraft-

27/5 – 11/6


Du är min mormor
Du är min mamma
Du är min syster
Du är den jag älskar
Du är den jag hatar
Du är alla andra kvinnor
Du är jag

Klorna skrapar. Smuts fastnar där under.
HÄNDERNA ARBETAR krampaktigt.
Varje stygn har en mening, en inneboende smärta som kommer ur den
oundvikliga organiska massa av kött och vätskor som DET bär runt på.
Åldrandet tar ut sin rätt och det som blir kvar är det förtvinade, ett minne av.
Ett liv i lyx och överflöd i hets av perfektion.
TIDEN! VARFÖR HAR DU FÖRSPILLT TIDEN!?
Det krackelerar, spricker upp och sipprar ut ur det där som alltid skaver.Sandra Lundberg arbetar främst med objekt och installation i en intuitiv, tidskrävande process där textila material och tekniker har en betydande roll vid utformningen av varje skulpturalt objekt. Konceptuellt och praktiskt utforskar hon kroppslighet och populärkulturella strukturer, kopplade till vår tids strävan efter kroppslig perfektion och det oundvikliga förfall det innebär att vara en kropp.

I utställningen sammankopplas häxkonst och det ockulta, att dyrka något, med det populärkulturella begreppet “Fan-art”. En hängivelse som hon ser liknelser med genom sättet hon och andra med henne, dyrkar och upphöjer individer i dagens globaliserade populärkulturella samhälle. En övertygelse som hon kanaliserar genom hyllningsverk. Verk som skulle kunna passa in i konstformen “Fan Art”. Det kan vara allt ifrån idoldyrkan av Michael Jackson och Rihanna lika väl som verk tillägnade TV-serien American Horror Story eller Buffy The Vampire Slayer. För att hantera denna hängivelse tillåter hon sig själv gå in i tidskrävande textila tekniker som lätt övergår i en besatthet, i monotona rituella evighetshandlingar.

Titeln, “FanArtWitchCraft”, blir ett begrepp som länkar samman de tankar och handlingar hon återkommer till i arbetsprocessen. Det textila hantverksutövandet blir en kunskap hon studerar, utövar och för vidare, så som kvinnor gjort i generationer. Ett slags uråldrig magi som strålar ur hennes händer. Människohår får symbolisera både hat och sorg, likväl som att vara en hyllning till en person eller en rituell handling.

Utställningen öppnar 27/5. I samband med vernissagen kommer konstnären hålla en workshop på temat Fanart. Vi tillhandahåller olika textila material att arbeta med. Den fanart som skapas under workshopen kommer bli en del av utställningen. 

Galleriet är öppet Onsdagar 18-20, Lördag och Söndagar 14-16. Sandras utställning är den första utställningen i serien “Performing Kraft” Utställningen produceras i samarbete med Konstfrämjandet Gävleborg och med stöd av Gunvor Göranssons Kulturstiftelse.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar