torsdag 2 februari 2017

Årets första Utställning: Eva Arnqvist

Galleri LarsPalm och Institutet för samtida klotter
presenterar

En Utställning, En föreläsning och En workshop med:


Eva Arnqvist

Att göra rum för…
Eva Arnqvist är konstnär verksam i Stockholm. Hon arbetar i en rad olika medier och använder sig av konsten som ett verktyg för att undersöka, agera och kritiskt reflektera kring hur vi bygger plats och samhälle. Hon arbetar ofta kontextspecifikt, både enskilt och i grupp och har genom åren varit med att utveckla och driva flera större arbeten från medborgardialogprojekt till hembygdsförening. Sedan 2014 är hon engagerad i det konstnärsdrivna projektet Massa i rörelse som undersöker omställningen av Glasriket. Våren 2014 utkom hon med boken Grand Tour -a travelogue på OEI Editör och har tidigare ställt ut på bland annat Kalmar Konstmuseum, Norrköpings Konstmuseum, OEI Color Projets, Konsthall C, Marabouparken och Grazer Kunstverein.


Om Föreläsningen:
Datum: Onsdagen den 22/2 kl. 18.00

Eva presenterar delar ur sitt konstnärskap och berättar om de olika projekten hon visar utställningen som hon kommer att visa på Galleri Lars Palm.


Om Workshopen: Att göra plats för...
Datum: Lördagen den 25/2 kl 15.00

I workshopen arbetar vi med textila material. Målet är att arbeta fram/göra en kollektiv gestaltning som visar på de frågor och angelägenheter som finns lokalt i relation plats, samhälle och offentligt rum. Workshopen inleds med en kort introduktion följd av en gemensam diskussion där vi tillsammans försöker ringa in och sätta ord på vad i det lokala som vi vill påverka, förändra, diskutera och lyfta. Utifrån denna diskussion arbetar vi sedan praktiskt med att tillsammans skapa en gemensam gestaltning som visar angelägenheter, idéer och frågor.


Om utställningen: "Att göra rum för..."

Datum: 25/2 - 12/3
Vernissage: 25/2 kl.18.00
Utställningen är öppen: Onsdagar 17-22, Lördagar och Söndagar 13-15

Söndagen den 23 april 2014 samlades två ponnys, en sambaorkester och ett 80-tal personer med skyltar och banderoller vid infarten till Slakthusområdet i Stockholm för en gemensam fotografering. Fotograferingen var ett arrangemang av det konstnärsdrivna projektet Ett rum med utsikt och bilden som togs blir ett kollektivt monument över engagemanget för en plats i förändring, fri för alla som deltog att bruka.

Att göra rum för… är en utställning om konstnärliga metoder. Hur man kan arbeta för att undersöka, påverka och göra rum för nya och alternativa sätt att tänka och diskutera samhälle, plats och offentligt rum. I utställningen presenterar konstnären Eva Arnqvist dokumentationer och material från tre konstnärliga samarbetsprojekt som hon arbetat med under senare år.

Det Andra är en kollektiv konstnärlig undersökning av Hagsätras offentliga rum som ägde rum 2012 och omfattade flera publika evenemang, bland annat ett temporärt återuppväckande av Hagsätras numera nedlagda biograf som fick komma till liv i ett tält mitt på torget.

Kanske en lekplats i mitten är ett experimentellt medborgardialogprojekt som genomfördes i Haninge våren 2013 på uppdrag av Haninge Kultur- och Stadsbyggnadsförvaltning, och som var utformat som fem akter och inspirerat av det antika dramat.

Ett rum med utsikt är en pågående konstnärsdriven undersökning av omvandlingen av Slakthusområdet i Stockholm från industri till upplevelse- och bostadsområde och som genom publika evenemang och olika samarbeten bygger en berättelse om en plats i förändring i tio kapitel.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar