onsdag 23 mars 2016

KUNGENS KONSTHALL!Festivalen Kungens Konsthall gräver sig nedåt mot kreativitetens början och utforskar klotter i alla dess former! Hur kan vi använda klotter för att diskutera demokrati, kreativitet, det offentliga rummet, rätten att uttrycka sig och allas lika värde?Under påsken bjuder vi på workshops, konserter,klotterrum, konst och en föreläsning!Läs mer på: www.kungenskonsthall.blogspot.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar